perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

24 január 2008

Slovensko v americkom slovníku

Zdá sa, že dlhodobé úsilie slovenskej vlády o propagáciu Slovenska a jeho robotného ľudu v zahraničí
konečne prináša svoje ovocie. Vážne, to musíte vidieť, ale preklad odo mňa nechcite. (link: JŠ)