perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

29 júl 2007

Čo nové na Novom Zélande

Novozélandskí poslanci boli nespokojní s doterajším zákonom, ktorý televíziám prikazoval, že ich samých môžu zaberať len od pliec nahor: drzí novinári totiž nezriedka robili - až sa tomu nechce veriť - z parlamentu aj široké zábery, na ktorých bolo viac poslancov naraz. Tak poslanci prijali nový zákon, v ktorom okrem iného zakázali akúkoľvek satiru alebo zosmiešňovanie členov parlamentu.