perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

30 júl 2007

Keď bude e-mailov priveľa na to, aby sme ich zvládali, čím ich nahradíme?

Zaujímavý text v Independente o tom, ako zefektívniť prácu používaním Wiki či Google docs namiesto e-mailu.
Plus sedem základných pravidiel e-mailov, z ktorých odporúčam najmä:
* Don't e-mail when you aren't clear about what you want or what you're trying say. You will only generate more messages when the recipient asks what you meant.
* Don't e-mail when you have nothing to add. Extraneous niceties only increase information overload.
* Don't e-mail when the exchange is over. Enough is enough."