perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

12 júl 2007

Jadrový materiál? Vyplňte tlačivo.

Bogus Company Obtains Nuclear License: "undercover investigators from the Government Accountability Office set up a bogus company and received a license to purchase dirty-bomb nuclear materials from the Nuclear Regulatory Commission."