perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

04 november 2007

Kde urobili súdruhovia

z Yahoo chybu?