perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

06 október 2007

Čitateľský denník: The Black Swan

Dočítal som výbornú knihu Made to Stick a pustil som sa do rovnako výborne vyzerajúcej Čiernej labute. Čierne labute sú neočakávané udalosti v histórii, ktoré radikálne menia chod sveta. Kniha je o.i. o tom, že budúcnosť je v princípe absolútne nepredvídateľná, pretože ju formujú samé čierne labute - zábavné je to, že vopred ich nikdy nevieme predpovedať, ale spätne vždy vysvetlíme, že sa vlastne dali čakať.
Napríklad: v učebniciach dejepisu sa dočítate, že druhá svetová vojna bola dôsledkom rastúcej moci Hitlera, sociálnej nerovnosti v nemeckej spoločnosti, a že napätie pred ňou neustále rástlo, až sa stala nevyhnutnou. V záznamoch ľudí z toho obdobia však nič také nie je - vojna sa v čase, kedy už podľa dnešného pohľadu bola "nevyhnutná", zdala všetkým súčasníkom absolútne vylúčená.

Ešte jedna milá ukážka o tom, ako bizarne rámcujeme vlastné politické názory do vopred daných kategórií ľavica/pravica:
"Najbližšie keď Zem navštívi Marťan, skúste mu vysvetliť, prečo tí čo čo sú za povolenie potratov sú zároveň proti trestu smrti. Alebo prečo sa očakáva, že tí čo by povolili potraty sú za vyššie dane, ale proti silnejšej armáde. A prečo musia byť ľudia, ktorí sú za sexuálne slobody, proti ekonomickej slobode?"

3 komentárov:

Zverejnenie komentára

<< Domov