perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

31 august 2007

Nová generácia akronymov

LOL a IMHO are soooo dead!
Ako vždy skvelý David Pogue prináša návrh novej sady internetových akronymov, napr.:
* GI — Google it
* MOP — Mac or PC?
* CMOS — call me on Skype
* SML — send me the link

A bohovská sada pre rodičov:
* WIWYA — when I was your age
* YKT – you kids today
* CRRE — conversation required; remove earbuds