perohryz

Tento blog už nefunguje, presťahoval sa na free.perohryz.eu.

08 august 2007

Hľadanie mín

Áno, tvorba filmov podľa úspešných počítačových hier je trendom budúcnosti